top of page

​ Bài học trực tuyến (bài học từ xa)

​Bạn có thể học nội dung tương tự như các bài học trực tiếp ở nhà.

IMG_2707.JPG
​ Là một phần của các biện pháp chống lại coronavirus mới, các bài học trực tuyến có sẵn.

Trẻ em trong khóa học trước khi giới thiệu có thể tham gia các bài học trực tuyến.

* Có các điều kiện như môi trường wifi và môi trường cho phép sử dụng các ứng dụng như Facetime, Zoom và Skype.

Tại nhà, nơi bạn có thể thư giãn, giáo viên thông thường của bạn đang giảng bài từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn, vì vậy bạn có thể tiếp tục học mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng lây nhiễm của coronavirus mới.

Cũng có thể kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến.

bottom of page