top of page

​ Bộ sưu tập các hình ảnh liên quan đến bài học và cuộc thi.

Đó là trạng thái của bài học tại lớp học piano CRECER.

​ Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể cảm nhận được bầu không khí của lớp học.

bottom of page