top of page

​ Làm tốt lắm mọi người ơi! ! kết quả cuộc thi piano

​ Những thử thách có được tiến bộ đáng kinh ngạc!
Nó tóm tắt quỹ đạo của các sinh viên đã được thử thách trong cuộc thi.

​Nhấp vào ảnh để chuyển đến trang chi tiết.

​2019

​ lớp 2 trường tiểu học K-chan
予選通過おめでとう.JPG
​ ■ trường mẫu giáo cao cấp M-chan
【ピティナ】予選通過おめでとう!.JPG
​ Trường tiểu học cấp một M-chan
​ ■ trường mẫu giáo cao cấp Mr. R
予選通過おめでとう.JPG
​ Học sinh trung học năm nhất J-kun S-kun
連弾予選通過おめでとう.jpg
​ ■ trường mẫu giáo cao cấp M-chan
ブルグミュラーコンクール 銅賞おめでとう.JPG
​ Trường tiểu học lớp 6 J-kun S-kun
​ Lớp 1 trường trung học cơ sở J-kun S-kun A-chan
連弾予選通過おめでとう.JPG
​ Lớp mẫu giáo lớn Mr. D
ブルグミュラーコンクール受賞おめでとう.JPG
​ Học sinh tiểu học lớp một H-chan
ブルグミュラーコンクール 受賞おめでとう.JPG

​B trước năm 2018

​ ■ trường mẫu giáo quanh năm M-chan
ピアノコンクールでの受賞実績多数
​ Trường tiểu học cấp một M-chan
ピアノコンクールでの受賞実績多数
​ trường tiểu học lớp 3 U-chan
ピアノコンクールでの受賞実績多数
​ học sinh lớp 5 trường tiểu học J-kun S-kun
ピアノコンクールでの受賞実績多数
​ Học sinh lớp một trường tiểu học A-chan
優秀賞受賞おめでとう!.jpg
​ Trường tiểu học lớp 6 J-kun S-kun
ピティナ全国大会トロフィー.jpg
​ Trường tiểu học lớp 5 A-chan
ピアノコンクールでの受賞実績多数
​ Trường tiểu học lớp 5 A-chan
ピアノコンクールでの受賞実績多数
bottom of page