top of page

​Notice

​Bạn có thể kiểm tra phân phối.

[Bản phát hành tháng 7]

​2019 thông tin bản trình bày

[Thông tin kể lại của giáo viên]

​ Ngày 8 tháng 9 Ông Hagiwara

[Thông tin kể lại của giáo viên]

​ Ngày 12 tháng 1 năm 2020 Giáo sư Mihara

[Thông tin kể lại của giáo viên]

​ Ngày 21 tháng 12 Mikuni sensei

EK7fO_LUEAANUXu.jpg
TakeruMikuni_1024 2.JPG
bottom of page