top of page

​Thông tin về các bước thi đấu

Chúng tôi đã tổng hợp lịch trình các bước thi đấu chính và thông tin hữu ích.

​Để tham gia, vui lòng liên hệ với từng người hướng dẫn tại thời điểm buổi học.

​ <Video hữu ích>

<Cuộc thi dành cho trẻ mẫu giáo>

Cuộc thi Burgmuller (Mùa thu)

Bách thi (Thu-Đông)

Cuộc thi Chopin ở Châu Á (Thu-Đông)

Cuộc thi Crystal Piano (Mùa xuân)

<Thông tin bước>

Bạn có thể tìm kiếm theo quận từ đây .

Bấm vào đây để xem những bước chân vào mùa thu của Yukiko Watanabe

bottom of page